Kapcsolat
Kezdő oldalra
e-mail küldése
Széchenyi CDKiadványainkcd-karuhazhirdetes

Hírlapi cikkek

Kötet CímÖrökbefogadó
I. kötet A F.M.O. Minerva számára gr. Széchenyi István
Mélt. gr. Sz. I. úr eő nagyságának a Minerva redactiójához küldött sorai.
Juniusi utam I. Ferencz gőzhajón
Néhány szó a Dunagőzhajózás körül
Helmeczy Mihály urnak
Néhány szó a magyar játékszin körül
Némelly Orosz tárgyakról
Felszólítás a P. N. Casino tagjaihoz
A Minimum kérdése
Selyemrül
Soprony-Vasi Szederfa-Egyesület Szabályai.
A pályinkárul.
Soproni szederegyletnél (Toast)
Marseillaise
Néhány szó a budapesti lánczhíd ügye körül
Német szinházi botrány és ahhoz még egy kis advány I. II.
Wesselényi és Kossuth
Egy kis fővárosi pletyka
Nyilatkozat
Gyanusitás
Vieuxtemps.
I. Mélt. Széchenyi István gr. ur levele a Jelenkor szerkesztőjéhez
II. Nyilt levél a Jelenkor szerkesztőjéhez
Egy álom
Mély számoló tanitványom
II. kötet Adó és két garas. Cikksorozat (harmincznégy czikk)
(lásd a nem könyv formájában megjelent művek között)
Adó.
Két garas
Magyarország kiváltságos lakosihoz
I. Czenk
II. Pest
Az országos választmány elibe terjesztett javaslat
I. Kész Cassa
II. Budapestnek árviztül megóvása
III. Innét kiinduló 5-6 sugárút
IV. Aldunai munkálatok
V. Magyar tengerpart
VI. Öt reál-iskola
VII. Lótenyésztés előmozdítása
VIII. Vizek szabályozása
IX. Függő adósság (m. kincstár előlegezései)
X. A már megkezdett vállalatok
Vezérelvek a teendőkre nézve
Kibékülés
Definitio
Oppositio
Czégér
Constatirozás
Pistoly időelőtti elsütése
Pesti kikötő
Adó? Dehogy az! Csak liberum oblatum!
Duna-tiszai csatorna
Magyar gyáripar s a csak most született gyáralapitó társaság
Általános nézetek
Széchenyi szétpattant (t. i. a gőzkatlan)
Szinpadi titkok (Deák F.)
A szentgróti levél elemzése
Mi lesz belőlünk Magyarokból?